அங்கன்வாடி மற்றும் சத்துணவுப் பணியாளர்கள் ஓய்வூதியம் ரூ1,500 ஆக உயர்வு -முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவிப்பு