மு.க. அழகிரி நடத்தி வரும் தயா பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை