அதிமுகவினர் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும், அமைச்சர் ரமணா வேண்டுகோள்