அதிமுகவின் ஆட்சியை கவிழ்ப்பேதே திமுகவின் ஒரே குறிக்கோள் : பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் குற்றாச்சாட்டு