அதிமுகவில் இருந்து துறைமுகம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பழ. கருப்பையா நீக்கப்பட்டுள்ளார்