அதிமுக ஆட்சிக்கு எதிராக கலவரத்தை ஏற்படுத்தி சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்க திமுக சதித் திட்டம்