அதிமுக பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் : தேர்தலுக்குப் பிறகு டைம்ஸ் நவ் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்