அத்திக்கடவு-அவினாசி திட்டம்: ஆரம்பக்கட்ட பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியீடு