அத்திக்கடவு- அவினாசி திட்டத்திற்குகான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் உடனடியாக தொடங்கப்படும் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு