தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் ரூ.1,438 கோடிக்கு புதிய திட்டங்கள்