அன்னை தெரசா புனிதராக அறிவிக்கப்பட இருப்பது இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய பெருமை ; முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா