அமைச்சர்களை நீக்கும் அதிகாரம் எனக்கு உள்ளது : டிடிவி தினகரன் அதிரடி