அமைச்சர்கள் செல்லூர் கே.ராஜு ஆர். பி உதயகுமார் தலைமையில் வடகிழக்கு பருவமழை குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம்