‘அம்மா’ குடிநீர்” போன்ற திட்டத்தை நாடு முழுவதும் செயல்படுத்த வேண்டும்’ என, பிரதமர் மோடிக்கு அறிவுரை!