அரசு கேபிள் டி.வி சந்தாதாரர்கள் அனைவருக்கும் இலவச செட்டாப் பாக்ஸ்