மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கை ; பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி