அ.இ.அ.தி.மு.க. சார்பில், வாக்குச்சாவடி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூட்டம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்றது