அ.தி.மு.க. செயற்குழு கூட்டத்தில் கட் -அவுட்டுகள் இல்லை,பொதுமக்கள் பாராட்டு