ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக அரசு சார்பில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை