ஆண்டவனை நம்பி மக்களிடம் கூட்டணி வைத்தேன் : மக்களுக்கு நன்றிக் கடன்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் ஜெயலலிதா உருக்கம்