ஆம்னி பேருந்துகள் பழைய கட்டணத்தையே வசூலிக்க வேண்டும்