ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்களை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன்: முதல்வர் ஜெயலிலதா