முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை