இந்தியாவிலேயே ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட ஆட்சி கருணாநிதி ஆட்சி தான் : தம்பிதுரை