இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக மோட்டார் சைக்கிள் ‘ஆம்புலன்ஸ்’ திட்டம்