செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து உபரிநீர் திறக்கப்பட்டது குறித்து, தமிழக அரசு, அனைத்து ஆதாரங்களுடன் விளக்கம்