இலங்கை கடற்படையால் சுட்டு கொல்லப்பட்ட பிரிட்ஜோவின் சகோதரரின் கல்விச்செலவை அ.தி.மு.க. ஏற்கும்