இலங்கை சிறையில் உள்ள 35 மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்