ஈரோடு வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 6,800 பேருக்கு பணிநியமன ஆணைகள்