உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ள கால்நடைகளுக்கு சுமார் ரூ.38 கோடியில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இலவச ஊர்தி: துணைவேந்தர் டாக்டர் சு. திலகர் அறிவிப்பு