உடல் உறுப்பு தானத்தில் நாட்டிலேயே முதலிடம் வகிக்கும் தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு விருது வழங்கி கவுரவிப்பு