குழந்தைகள் இல்லத்தையும், பள்ளிகள் சீரமைப்பு செலவுகளையும் அ.தி.மு.க. ஏற்கும் முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவிப்பு