உலக கோப்பை கபடி போட்டியில் நான் பெற்ற பதக்கத்தை தமிழக முதல்வருக்கு சமர்பிக்கிறேன்