விலைவாசி உயர்வில் இருந்து ஏழைகளை பாதுகாக்க ரூ.25 ஆயிரம் கோடி உணவு மானியம்