எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் எம்.ஜி.ஆரின் உருவம் பொறித்த நாணயம் வெளியிடு