எம்.எல்.ஏக்கள் தொகுதி மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு யாரை ஆதரிக்கச் சொல்கிறார்களோ,அவரையே ஆதரிக்க வேண்டும்