‘எம்.ஜி.ஆர்-அம்மா- தீபா பேரவை’ என்ற பெயரில் புதிய அமைப்பை தொடங்கினார் ஜெ.தீபா