ஏழைப் பெண்களுக்கு, மானிய உதவியுடன் நவீன ரக தையல் இயந்திரங்கள்