நிலவேம்பு கஷாயம் அமைச்சர்கள் சம்பத் – உதயகுமார் வழங்கினர்