கடவுளைத் தவிர யாராலும் எங்களை மிரட்ட முடியாது : டிடிவி தினகரன்