கட்சியினரிடையே வலுக்கும் எதிர்ப்பால் வாக்கு சேகரிக்க முடியாமல் திணறும் திமுக வேட்பாளர் மைதீன்கான்