முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கு பொதுமக்களும், மாணவிகளும் நன்றி