முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உத்தரவின்படி மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணி