5 ஆண்டுகளில் ஆயிரத்து 599 பாலங்களை திறந்துவைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா