கம்பி நீட்டும் தி.மு.க நிர்வாகிகள்:வெறிச்சோடிய அறிவாலயம்