10 பேருக்கு தேசவிரோத கோஷம் எழுப்பிய வழக்கில் போலீஸ் வலை வீச்சு