கருணை அடிப்படையில் 62 அலுவலர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதல்வர்