கலாம் சாட்’ தயாரித்த மாணவர் குழுவுக்கு ரூ.10 லட்சம் பரிசு தொகை