முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்னும் 3 தினங்களில் சிறப்பு வார்டில் இருந்து தனி வார்டுக்கு வந்துவிடுவார்