காமராஜரின் கனவு திட்டமான ராமநதி, ஜம்புநதி கால்வாய் இணைப்பு திட்டத்தை நிறைவேற்றிய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு நன்றி